Servei d'atenció al viatger internacional

Sol·licitud de cita
phone Problemes de connexió

Avís legal

Aquest avís legal regula la navegació i ús del web www.[*] (“Web”) i s’aplicarà sense perjudici d’aquelles altres eventuals condicions particulars que l’usuari accepti als webs que l’integren.

El responsable del Web de TELESAVI és l’Hospital Clínic de Barcelona (l’“Entitat”), amb C.I.F. Q0802070Ci domicili a C/ Villarroel 170 de Barcelona . Pot contactar amb nosaltres mitjançant la nostra adreça electrònica [*] L’objectiu d’aquest Web es [*]

L’accés a aquest Web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació:

1. La utilització del Web conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d’aplicació. En cas d’incompliment per part de l’usuari, l’Entitat es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés al Web.

2. Tots els continguts d’aquest Web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l’Entitat o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel•lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest Web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

3. Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquest Web sense el consentiment exprés i per l’escrit de l’Entitat. En particular, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

a. La reproducció total o parcial dels continguts del Web, en qualsevol format.

b. La difusió dels textos publicats en aquest Web sense indicar-ne la font.

c. La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

4. La realització d’enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del Web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il•lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l’origen dels continguts.

5. L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col•laboració o suport algun amb l’Entitat. En particular, no és permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’Entitat.

6. Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l’Entitat o qualsevol dels seus col•laboradors.

7. L’Entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest Web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquest Web.

8. L’accés al Web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l’usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, el Web i la seva utilització.

9. Aquest Web pot contenir informació bàsica relativa a diferents aspectes de salut elaborada per professionals i pacients. Ofereix recomanacions i guies genèriques pel tractament de determinades malalties, que en cap cas s’ha d’utilitzar per a realitzar diagnòstics, tractaments mèdics o qualsevol actuació mèdica per part de professionals sanitaris. El contingut d’aquest Web no substitueix l’atenció personalitzada dels professionals de la salut.

10. El present Web queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest Web.